MICRA Reform_ Hvad det betyder for Californiens sundhedsudbydere

ICRA, eller Medical Damage Compensation Reform Act af 1975, er en californisk statut, der begrænser den ikke-økonomiske skadesdel af krav om medicinsk fejlbehandling med det formål at reducere erstatningsansvar for sundhedsudbydere. På tidspunktet for dens bortgang var priserne for medicinsk fejlbehandling i Californien på et rekordhøjt niveau og truede med at komme ud af kontrol. Reformen gav mulighed for mere forudsigelige tab, hvilket resulterede i reducerede ansvarsforsikringspræmier for fejlbehandling og holdt lægetjenesteudbyderindustrien rentabel, hvilket gav bred adgang til overkommelig behandling for patienter.

Mens økonomiske skader, som ikke er begrænset, er designet til at genoprette en individuals økonomiske tilstand, bidrager ikke-økonomiske skader ikke direkte til et økonomisk tab. Eksempler på ikke-økonomiske skader omfatter smerte og lidelse, følelsesmæssig nød, nedsat livskvalitet og tab af konsortium. Underneath MICRA 1975 blev disse skader begrænset til $250.000, males statutten indeholdt ingen bestemmelser om at øge loftet over tid for at justere for inflationsfaktorer.

Ud over loftet behandlede MICRA også forældelsesfristen, tildeling af advokatsalærer, betalingsplaner for skader og mere.

Hvad ændrer sig og hvorfor?

I løbet af de sidste 47 år har den californiske sagsøgers bar, forbrugerbeskyttelsesgrupper, offerfortalere og lobbyister kæmpet for en lovgivningsreform for enten at fjerne den MICRA-etablerede loft helt eller hæve den med indbyggede bestemmelser om årlige stigninger. Efter at adskillige afstemningsinitiativer var blevet slået eller forsinket, gjorde tilhængerne fremskridt i april 2022 – forud for et stemmeseddelinitiativ fra november 2022, der ville have ændret MICRA væsentligt ved at hæve den ikke-økonomiske skadesgrænse og fjerne mange vigtige beskyttelser.

Lovgivere udarbejdede Meeting Invoice 35 (AB 35) som et kompromis fra begge sider af gangen for at reformere MICRA. Lovforslaget, som blev underskrevet af guvernør Gavin Newsom i maj 2022, vil øge det ikke-økonomiske erstatningsloft til $750.000 – og $1 million for uretmæssige dødssager – i løbet af de næste 10 år, begyndende den 1. januar 2023.

Sagstype 2022 & tidligere loft 2023 loft* årlig stigning i 10 år 2033 loft* årlig inflation % 2034 + ikke-dødssager $250.000 $350.000

($1,05M Max) $10.000 $750.000

(maks. $2,25 mio.) 2 % Uretmæssige dødssager $250.000 $500.000

(maks. $1,5 mio.) $50.000 $1.000.000

(maks. 3 mio. USD) 2 %

*Maksimal tildeling øges, hvis flere udbydere er involveret i samme hændelse

De nye 2023-lofter vil være $350.000 for ikke-dødsfald og $500.000 for ulovlige dødssager. Når de nye lofter er nået i 2033, vil et indbygget inflationsindeks justere loftet til 2% årligt i evighed. Derudover oprettede lovforslaget tre separate kategorier af grænser for inddrivelse mod en medicinsk establishment, en lægeudbyder og en ikke-tilknyttet sundhedsinstitution eller udbyder, hvilket øger skaderne tre gange, hvis flere udbydere og faciliteter er involveret i den samme hændelse. Det behandlede også advokatsalærer ved at øge grænsen for betingede honorarer, flytte tildelingen fra et grundlag for inddrivelsesbeløb til timing og indbygge en godtgørelse for højere salærer, hvis det blev anmodet om ved movement.

Hvad betyder dette for læger og sundhedssektoren?

Den klare bekymring fra sundhedsudbyderes perspektiv er potentialet for en stigning i hyppigheden og sværhedsgraden af ​​retssager om medicinsk fejlbehandling. Øget MICRA-grænser forværrer voksende problemer med at praktisere i et samfund med høje retssager. Sundhedsudbydere står allerede over for vanskeligheder med at operere i et erhvervsmiljø, der er stresset af en stigning i nukleare domme drevet af social inflation og finansiering af tredjepartsretssager. Ifølge Danger & Insurance coverage står sundhedsindustrien også over for en mangel på expertise, hvilket skaber forsinkelser i plejen og overanstrengte læger, hvilket fører til et øget potentiale for fejldiagnosticering, uheld og andre forskellige bekymringer om medicinsk fejlbehandling.

En højere gennemsnitsomkostning ved erstatningskrav kan føre til øgede forsikringspriser for medicinsk fejlbehandling, hvilket betyder højere omkostninger ved lægepraksis i Californien. Dette kan igen føre til øgede omkostninger og reduceret adgang til sundhedsydelser til en overkommelig pris.

Ændringer i advokatsalærstrukturen, der giver mulighed for højere uforudsete honorarer efter indgivelse af en civil klage eller voldgiftskrav, skaber et perverst incitament for sagsøgers advokater til at forsinke eller tilbageholde løsningen og tilskynder advokater til at øge mængden af ​​indgivne krav. Godkendelsen af ​​tre separate lofter tilskynder advokater til at bringe flere tiltalte ind i hver sag. Disse ændringer øger også dramatisk de samlede tilgængelige advokatsalærer som en procentdel af genopretningen til rådighed for den skadede affected person. Det er svært at se, hvordan kernekredsen – den skadede affected person – “vinder” med disse nye ændringer i forhold til gebyrer.

Hvordan vil MICRA-reformen påvirke markedet for fejlbehandlingsforsikringer?

Forsikringsmarkedspladsen har tydeligt kommunikeret, at der ikke vil være detICRA, eller Medical Damage Compensation Reform Act af 1975, er en californisk statut, der begrænser den ikke-økonomiske skadesdel af krav om medicinsk fejlbehandling med det formål at reducere erstatningsansvar for sundhedsudbydere. På tidspunktet for dens bortgang var priserne for medicinsk fejlbehandling i Californien på et rekordhøjt niveau og truede med at komme ud af kontrol. Reformen gav mulighed for mere forudsigelige tab, hvilket resulterede i reducerede ansvarsforsikringspræmier for fejlbehandling og holdt lægetjenesteudbyderindustrien rentabel, hvilket gav bred adgang til overkommelig behandling for patienter.

Mens økonomiske skader, som ikke er begrænset, er designet til at genoprette en individuals økonomiske tilstand, bidrager ikke-økonomiske skader ikke direkte til et økonomisk tab. Eksempler på ikke-økonomiske skader omfatter smerte og lidelse, følelsesmæssig nød, nedsat livskvalitet og tab af konsortium. Underneath MICRA 1975 blev disse skader begrænset til $250.000, males statutten indeholdt ingen bestemmelser om at øge loftet over tid for at justere for inflationsfaktorer.

Ud over loftet behandlede MICRA også forældelsesfristen, tildeling af advokatsalærer, betalingsplaner for skader og mere.

Hvad ændrer sig og hvorfor?

I løbet af de sidste 47 år har den californiske sagsøgers bar, forbrugerbeskyttelsesgrupper, offerfortalere og lobbyister kæmpet for en lovgivningsreform for enten at fjerne den MICRA-etablerede loft helt eller hæve den med indbyggede bestemmelser om årlige stigninger. Efter at adskillige afstemningsinitiativer var blevet slået eller forsinket, gjorde tilhængerne fremskridt i april 2022 – forud for et stemmeseddelinitiativ fra november 2022, der ville have ændret MICRA væsentligt ved at hæve den ikke-økonomiske skadesgrænse og fjerne mange vigtige beskyttelser.

Lovgivere udarbejdede Meeting Invoice 35 (AB 35) som et kompromis fra begge sider af gangen for at reformere MICRA. Lovforslaget, som blev underskrevet af guvernør Gavin Newsom i maj 2022, vil øge det ikke-økonomiske erstatningsloft til $750.000 – og $1 million for uretmæssige dødssager – i løbet af de næste 10 år, begyndende den 1. januar 2023.

Sagstype 2022 & tidligere loft 2023 loft* årlig stigning i 10 år 2033 loft* årlig inflation % 2034 + ikke-dødssager $250.000 $350.000

($1,05M Max) $10.000 $750.000

(maks. $2,25 mio.) 2 % Uretmæssige dødssager $250.000 $500.000

(maks. $1,5 mio.) $50.000 $1.000.000

(maks. 3 mio. USD) 2 %

*Maksimal tildeling øges, hvis flere udbydere er involveret i samme hændelse

De nye 2023-lofter vil være $350.000 for ikke-dødsfald og $500.000 for ulovlige dødssager. Når de nye lofter er nået i 2033, vil et indbygget inflationsindeks justere loftet til 2% årligt i evighed. Derudover oprettede lovforslaget tre separate kategorier af grænser for inddrivelse mod en medicinsk establishment, en lægeudbyder og en ikke-tilknyttet sundhedsinstitution eller udbyder, hvilket øger skaderne tre gange, hvis flere udbydere og faciliteter er involveret i den samme hændelse. Det behandlede også advokatsalærer ved at øge grænsen for betingede honorarer, flytte tildelingen fra et grundlag for inddrivelsesbeløb til timing og indbygge en godtgørelse for højere salærer, hvis det blev anmodet om ved movement.

Hvad betyder dette for læger og sundhedssektoren?

Den klare bekymring fra sundhedsudbyderes perspektiv er potentialet for en stigning i hyppigheden og sværhedsgraden af ​​retssager om medicinsk fejlbehandling. Øget MICRA-grænser forværrer voksende problemer med at praktisere i et samfund med høje retssager. Sundhedsudbydere står allerede over for vanskeligheder med at operere i et erhvervsmiljø, der er stresset af en stigning i nukleare domme drevet af social inflation og finansiering af tredjepartsretssager. Ifølge Danger & Insurance coverage står sundhedsindustrien også over for en mangel på expertise, hvilket skaber forsinkelser i plejen og overanstrengte læger, hvilket fører til et øget potentiale for fejldiagnosticering, uheld og andre forskellige bekymringer om medicinsk fejlbehandling.

En højere gennemsnitsomkostning ved erstatningskrav kan føre til øgede forsikringspriser for medicinsk fejlbehandling, hvilket betyder højere omkostninger ved lægepraksis i Californien. Dette kan igen føre til øgede omkostninger og reduceret adgang til sundhedsydelser til en overkommelig pris.

Ændringer i advokatsalærstrukturen, der giver mulighed for højere uforudsete honorarer efter indgivelse af en civil klage eller voldgiftskrav, skaber et perverst incitament for sagsøgers advokater til at forsinke eller tilbageholde løsningen og tilskynder advokater til at øge mængden af ​​indgivne krav. Godkendelsen af ​​tre separate lofter tilskynder advokater til at bringe flere tiltalte ind i hver sag. Disse ændringer øger også dramatisk de samlede tilgængelige advokatsalærer som en procentdel af genopretningen til rådighed for den skadede affected person. Det er svært at se, hvordan kernekredsen – den skadede affected person – “vinder” med disse nye ændringer i forhold til gebyrer.

Hvordan vil MICRA-reformen påvirke markedet for fejlbehandlingsforsikringer?

Forsikringsmarkedspladsen har tydeligt kommunikeret, at der ikke vil være det