Resumé af UAE-lov om selskabsskat og overførselspriser

den lange ventetid var endelig forbi den 9. december 2022, da UAE Federal Tax Authority (FTA) frigav den endelige model af UAE Company Tax (CT)-loven (i det følgende benævnt loven) gennem føderalt dekret-lov nr. 47 af 2022. Loven er i vid udstrækning baseret på det offentlige høringsdokument, der blev udstedt tidligere i løbet af året 2022. Den indeholder canine også visse nye bestemmelser, som blandt andet inkluderer generelle regler mod misbrug, nødhjælp til små virksomheder, detaljeret definition af indkomst fra UAE mv. CT-ordningen vil være gældende for det regnskabsår, der begynder den 1. juni 2023 eller senere.

I denne advarsel har vi opsummeret UAE CT-regimet:

OMFANG OG ANVENDELSE

afgiftspligtige personer

UAE CT skal pålægges afgiftspligtige personer – både hjemmehørende og ikke-residenter

En hjemmehørende individual betyder enheder, der er indlemmet beneath UAE-lovene, herunder frizone-enheder Enheder, der er indlemmet i en udenlandsk jurisdiktion, der effektivt administreres og kontrolleres fra UAE-individer, som udfører visse kategorier af forretninger eller forretningsaktiviteter som bestemt af ministerkabinettet

En ikke-resident vil være skattepligtig i tilfælde, hvor: Den har et quick driftssted (PE) i De Forenede Arabiske Emirater, Den har indkomst fra UAE (som er bredt defineret) Den har en forbindelse i UAE

Fritagne personer

Følgende personer er undtaget fra UAE CT:

Regering og regeringskontrollerede enheder

Personer, der beskæftiger sig med udvindingsvirksomhed og ikke-udvindende naturressourcevirksomhed, der er underlagt skatter i henhold til den relevante emiratslovgivning

Kvalificerede offentlige formål og kvalificerede investeringsfonde, der opfylder visse betingelser

Offentlige pensioner eller sociale kasser

Regulerede personal pensioner eller sociale kasser

Beskatningsgrundlag

Hjemmehørende enheder vil være underlagt CT for international skattepligtig indkomst

En hjemmehørende fysisk individual er underlagt CT for indkomst, der stammer fra eller uden for De Forenede Arabiske Emirater, i det omfang den vedrører forretninger (kategorier, der skal meddeles af ministerkabinettet) udført af sådanne personer i UAE

UAE-udlændinge vil være skattepligtige i UAE af følgende indkomster: Skattepligtig indkomst, der kan henføres til det faste driftssted (PE) for ikke-residenten i UAE, UAE-indkomst, der ikke kan henføres til PE for ikke-residenten. bosiddende i De Forenede Arabiske Emirater Skattepligtig indkomst, der kan henføres til forbindelsen mellem ikke-residenten i De Forenede Arabiske Emirater

Følgende skal betragtes som indkomst fra UAE: Hvor den stammer fra en hjemmehørende i De Forenede Arabiske Emirater Hvor den stammer fra en ikke-resident i forbindelse med deres PE i De Forenede Arabiske Emirater. Hvor den er påløbet eller afledt af udførte aktiviteter, aktiver placeret, investeret kapital, brugte rettigheder eller tjenester udført i UAE

En illustrativ liste over varer vil omfatte salg af varer i UAE, indtægter fra aktiviteter i UAE, låne-/forsikringsindtægter med hensyn til UAE-låntager/aktiv, afhændelse af aktier/kapital osv.

PE-konceptet ligner det, der er forudset i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) modelskattekonvention. Ministerkabinettet kan yderligere foreskrive betingelser, hvorunder blot tilstedeværelsen af ​​fysiske personer i UAE ikke udgør en PE for en ikke-resident.

Selskabsskattesatser

CT pålægges med en sats på 0 % for skattepligtig indkomst beneath en fastsat tærskelgrænse* og med 9 % for skattepligtig indkomst, der overstiger denne grænse

For en kvalificeret frizoneperson/-enhed er CT-satsen 0 % på kvalificerende indkomst og 9 % på ikke-kvalificerende indkomst.

*tærskelbeløb skal godkendes af ministerkabinettet (som forventes at være 375.000 AED i henhold til de ofte stillede spørgsmål udstedt af finansministeriet om CT-regimet)

Beregning af skattepligtig indkomst for CT

Den skattepligtige indkomst for skattepligtige personer skal generelt bestemmes på grundlag af årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsstandarder i UAE. Det er nævnt i de tidligere offentliggjorte ofte stillede spørgsmål, at IFRS er generelt accepteret i UAE

Det regnskabsmæssige overskud skal reguleres for følgende: Urealiserede gevinster eller tab Fritagne indtægter, lempelser og fradrag som angivet i loven Enhver switch pricing-regulering i forbindelse med transaktioner med nærtstående og nærtstående Skattemæssige underskud Særlige incitamenter og lempelser for en kvalificeret erhvervsmæssig virksomhed, som måtte være nærmere angivet. Eventuelle andre indtægter eller udgifter, der ikke er taget i betragtning som nærmere angivet

Følgende indkomst skal behandles som fritaget indkomst: Udbytte/overskudsudlodninger fra hjemmehørende personer (herunder udbytte udbetalt af en frizoneperson) Udbytte/overskudsudlodninger fra kapitalandele i en udenlandsk juridisk individual Enhver anden indkomst fra kapitalandel som angivet i loven Indkomst fra udenlandske PE’er Indkomst for en ikke-resident fra drift af luftfartøjer eller skibe i worldwide trafik Indkomst for udenlandske PE’er for residente personer

Fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter

Udgifter, der udelukkende og udelukkende er afholdt i erhvervsmæssigt øjemed og ikke er af kapital karakter aden lange ventetid var endelig forbi den 9. december 2022, da UAE Federal Tax Authority (FTA) frigav den endelige model af UAE Company Tax (CT)-loven (i det følgende benævnt loven) gennem føderalt dekret-lov nr. 47 af 2022. Loven er i vid udstrækning baseret på det offentlige høringsdokument, der blev udstedt tidligere i løbet af året 2022. Den indeholder canine også visse nye bestemmelser, som blandt andet inkluderer generelle regler mod misbrug, nødhjælp til små virksomheder, detaljeret definition af indkomst fra UAE mv. CT-ordningen vil være gældende for det regnskabsår, der begynder den 1. juni 2023 eller senere.

I denne advarsel har vi opsummeret UAE CT-regimet:

OMFANG OG ANVENDELSE

afgiftspligtige personer

UAE CT skal pålægges afgiftspligtige personer – både hjemmehørende og ikke-residenter

En hjemmehørende individual betyder enheder, der er indlemmet beneath UAE-lovene, herunder frizone-enheder Enheder, der er indlemmet i en udenlandsk jurisdiktion, der effektivt administreres og kontrolleres fra UAE-individer, som udfører visse kategorier af forretninger eller forretningsaktiviteter som bestemt af ministerkabinettet

En ikke-resident vil være skattepligtig i tilfælde, hvor: Den har et quick driftssted (PE) i De Forenede Arabiske Emirater, Den har indkomst fra UAE (som er bredt defineret) Den har en forbindelse i UAE

Fritagne personer

Følgende personer er undtaget fra UAE CT:

Regering og regeringskontrollerede enheder

Personer, der beskæftiger sig med udvindingsvirksomhed og ikke-udvindende naturressourcevirksomhed, der er underlagt skatter i henhold til den relevante emiratslovgivning

Kvalificerede offentlige formål og kvalificerede investeringsfonde, der opfylder visse betingelser

Offentlige pensioner eller sociale kasser

Regulerede personal pensioner eller sociale kasser

Beskatningsgrundlag

Hjemmehørende enheder vil være underlagt CT for international skattepligtig indkomst

En hjemmehørende fysisk individual er underlagt CT for indkomst, der stammer fra eller uden for De Forenede Arabiske Emirater, i det omfang den vedrører forretninger (kategorier, der skal meddeles af ministerkabinettet) udført af sådanne personer i UAE

UAE-udlændinge vil være skattepligtige i UAE af følgende indkomster: Skattepligtig indkomst, der kan henføres til det faste driftssted (PE) for ikke-residenten i UAE, UAE-indkomst, der ikke kan henføres til PE for ikke-residenten. bosiddende i De Forenede Arabiske Emirater Skattepligtig indkomst, der kan henføres til forbindelsen mellem ikke-residenten i De Forenede Arabiske Emirater

Følgende skal betragtes som indkomst fra UAE: Hvor den stammer fra en hjemmehørende i De Forenede Arabiske Emirater Hvor den stammer fra en ikke-resident i forbindelse med deres PE i De Forenede Arabiske Emirater. Hvor den er påløbet eller afledt af udførte aktiviteter, aktiver placeret, investeret kapital, brugte rettigheder eller tjenester udført i UAE

En illustrativ liste over varer vil omfatte salg af varer i UAE, indtægter fra aktiviteter i UAE, låne-/forsikringsindtægter med hensyn til UAE-låntager/aktiv, afhændelse af aktier/kapital osv.

PE-konceptet ligner det, der er forudset i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) modelskattekonvention. Ministerkabinettet kan yderligere foreskrive betingelser, hvorunder blot tilstedeværelsen af ​​fysiske personer i UAE ikke udgør en PE for en ikke-resident.

Selskabsskattesatser

CT pålægges med en sats på 0 % for skattepligtig indkomst beneath en fastsat tærskelgrænse* og med 9 % for skattepligtig indkomst, der overstiger denne grænse

For en kvalificeret frizoneperson/-enhed er CT-satsen 0 % på kvalificerende indkomst og 9 % på ikke-kvalificerende indkomst.

*tærskelbeløb skal godkendes af ministerkabinettet (som forventes at være 375.000 AED i henhold til de ofte stillede spørgsmål udstedt af finansministeriet om CT-regimet)

Beregning af skattepligtig indkomst for CT

Den skattepligtige indkomst for skattepligtige personer skal generelt bestemmes på grundlag af årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsstandarder i UAE. Det er nævnt i de tidligere offentliggjorte ofte stillede spørgsmål, at IFRS er generelt accepteret i UAE

Det regnskabsmæssige overskud skal reguleres for følgende: Urealiserede gevinster eller tab Fritagne indtægter, lempelser og fradrag som angivet i loven Enhver switch pricing-regulering i forbindelse med transaktioner med nærtstående og nærtstående Skattemæssige underskud Særlige incitamenter og lempelser for en kvalificeret erhvervsmæssig virksomhed, som måtte være nærmere angivet. Eventuelle andre indtægter eller udgifter, der ikke er taget i betragtning som nærmere angivet

Følgende indkomst skal behandles som fritaget indkomst: Udbytte/overskudsudlodninger fra hjemmehørende personer (herunder udbytte udbetalt af en frizoneperson) Udbytte/overskudsudlodninger fra kapitalandele i en udenlandsk juridisk individual Enhver anden indkomst fra kapitalandel som angivet i loven Indkomst fra udenlandske PE’er Indkomst for en ikke-resident fra drift af luftfartøjer eller skibe i worldwide trafik Indkomst for udenlandske PE’er for residente personer

Fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter

Udgifter, der udelukkende og udelukkende er afholdt i erhvervsmæssigt øjemed og ikke er af kapital karakter a